Blog > Komentarze do wpisu

Szkaplerz Św. Michała Archanioła

Szkaplerz Św. Michała Archanioła, związany z arcybractwem tego samego imienia, jest dziś mało znany. Arcybractwo powstało przy Kościele Św. Eustachego w Rzymie.

Szkaplerz wyróżnia się tym, że nie ma formy czworokątnej, ale tworzy mały puklerz. Jeden płatek jest niebieskiej materii a drugi płatek czarny. Podobnie jedna tasiemka jest niebieska a druga czarna. Na obydwu płatkach znajduje się wizerunek Św. Michała Archanioła zabijającego smoka oraz łaciński napis: Quis ut Deus? (Któż jak Bóg?). Słowa te miał wypowiedzieć Św. Michał w wielkiej bitwie na początku naszych czasów, kiedy wraz z zastępem swych wojsk uderzył na armię Lucyfera i wyparł ją z Królestwa Niebieskiego w przepaść piekła.

Szkaplerz Św. Michała Archanioła

czwartek, 15 listopada 2012, neobeata

Polecane wpisy

  • Czarny Szkaplerz Św. Benedykta

    Szkaplerz benedyktyński początkowo – w szóstym wieku – był rodzajem fartuszka nakładanego na habit w celu utrzymania go w czystości, podczas wykonyw

  • Szkaplerz Św. Dominika

    Szkaplerz dominikański, przyjęty przez Św. Reginalda z rąk Matki Bożej, przypomina historię brązowego szkaplerza i Św. Szymona Stocka. W 1903 roku Św. Pius X pr

  • Szkaplerz Św. Józefa

    Wkrótce po tym, jak papież Pius IX w 1870 roku ogłosił Św. Józefa patronem całego Kościoła, w diecezji Saint Claude (Francja) zaczęto nosić szkaplerze ku czci Ś

Szkaplerz (śrdw. łac. scapularis (vestis)' (szata) noszona na plecach' z łac. scapula 'bark, plecy, łopatka' - kawał sukna z otworem na głowę, nakładany na habit w niektórych zakonach (np. u karmelitów); miniatura szkaplerza zakonnego (dwa małe najczęściej prostokątne kawałki sukna złączone tasiemkami, noszone na plecach i piersi pod ubraniem), mają znaczenie religijne; zastępują medalik.